ครม. ยืดอายุรถเมล์-รถไฟฟรีอีก 6 เดือน ใช้งบ 2,258 ล้านบาท

ครม. ต่ออายุรถไฟรถเมล์ฟรี เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนอีก 6 เดือน ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 59 ใช้งบ 2,258 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 พล.ต. สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติในการต่ออายุในส่วนของมาตรการลดภาระค่าครองชีพสำหรับประชาชน โดยส่วนของรถเมล์ฟรี จะมีการจัดสรรงบประมาณ 1,738 ล้านบาท เพื่อบริการรถเมล์ฟรี 800 คันต่อวัน ใน 73 เส้นทาง และรถไฟฟรีอีก 152 ขบวนต่อวัน งบประมาณ 520 ล้านบาท ซึ่งรวมกันจะเป็นภาระของรัฐบาลในการใช้งบประมาณอยู่ที่ 2,258 ล้านบาท ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เป็นระยะเวลารวม 6 เดือน พร้อมกันนี้ ได้เร่งรัดให้ทางกระทรวงคมนาคม เร่งหาแนวทางในการช่วยเหลือบุคคลที่สมควรได้รับการลดภาระค่าครองชีพให้ตรงจุด

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง เสนอในการออกกฎหมายเพิ่มเติมหลังออกกฎหมายภาษีมรดกและภาษีการรับให้ โดยให้ผู้ปกครอง หรือพ่อแม่สามารถโอนเงินให้บุตรได้ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อคนต่อปี แต่ทั้งนี้ต้องเป็นบุตรที่อยู่ในกฎหมายไม่ใช่บุตรบุญธรรม